سخن نگاشت؛ تقابل اسلام ناب محمدی و داعش سخن نگاشت تقابل اسلام "ناب محمدی و داعش" در کلام آیت الله عباسعلی سلیمانی را در سنت نیوز مشاهده نمائید.
۱