در جشن سالروز ازدواج امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) مطرح شد؛ زندگی امام علی (ع) وحضرت زهرا (س) الگوی زندگی جامعه بشری امام جمعه شهرستان سراوان در جشن سالروز پیوند آسمانی امام علی (ع) و حضرت زهرا(س) زندگی این دو معصوم بزرگوار را الگوی زندگی جامعه بشری برشمرد.
امام جمعه اهل سنت نگور؛ خلفاء راشدین بقاء خلافتشان را مدیون امام علی(ع) بودند/شهید بهشتی به علت آمریکا ستیزی به سوژه ترور ایادی استکبار تبدیل شد مولوی عبد الرحمن عارفی گفت: شهید بهشتی به مثل امام علی(ع) عدالت را میراث داری کرد و به همین جهت جبهه نفاق و کفر کمر به قتلش بستند.
خطبای جمعه لبنان روسای دولتها، حکومتداری را از امام علی(ع) بیاموزند / بی توجهی به مساله فلسطین پذیرفتنی نیست خطبای جمعه لبنان این هفته ضمن اشاره به مسائل داخلی لبنان از فساد فراگیر در دولت انتقاد کرده و در خصوص مسائل منطقه ای، نشست های اخیر بین سران منطقه را بی حاصل دانسته و بی توجهی به قضیه فلسطین را شدیدا ...
۱